Vergunning vestiging handcarwash - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Type aanvraag *

Administratieve gegevens

Vul de gegevens van de contactpersoon/verantwoordelijke uitbater in. 

Adresgegevens 1
Gedomicilieerd in Tienen *
Nog een verantwoordelijke uitbater toevoegen? *

Verantwoordelijke uitbater 2

Adresgegevens 4

Vul de gegevens van de rechtspersoon in, indien van toepassing.

Adresgegevens maatschappelijke zetel
Rechtsvorm
Als aanvrager bent u *

Gegevens over de onderneming

Adresgegevens 3
Wat is nu de functie van het pand? *

Gegevens over de vestiging

Gaat het om een vestiging van een franchise/keten...? *

Vestigingsgegevens

Vestigingsgegevens

Gegevens van de zaakvoerder

Bij te voegen bewijsstukken

Duid de bewijsstukken aan die worden toegevoegd *

De aanvrager verklaart het politiereglement betreffende horecazaken en horecavergunning van de Stad Tienen te kennen.

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.