Vergunning handelaars ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Elke persoon (kleinhandelaar, groothandelaar, vereniging, …) die alcohol wil verkopen, moet over een handelaarsvergunning ethylalcohol of alcoholhoudende dranken beschikken. 

Deze vergunning is enkel van toepassing op ethylalcohol en alcoholhoudende dranken waarvoor de accijnzen al betaald zijn (de zogenaamde regeling ‘in verbruik’). Elke verkoop die niet bestemd is voor gebruik ter plaatse (horeca, …). Daarvoor is een drankvergunning nodig (vaste, reizende of occasionele drankgelegenheid).

Procedure

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan:

  • de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen van de regio waar uw onderneming gevestigd is.
    Voor ambulante handelaars is de locatie van de maatschappelijke zetel bepalend (zelfs indien de handelsactiviteiten in andere/meerdere regio’s plaatsvinden).
  • de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen, indien er sprake is van meerdere vestigingen in verschillende regio’s.

Vergunningen Leuven - contactgegevens
e-mail: da.vergunningen.leuven@minfin.fed.be 
tel. 02 5 738 630

Bedrag

De aanvraag en vergunning zijn kosteloos.

Regelgeving