Verdere stappen veiligheid stationsgebouw Tienen

8
mei
2024
Station

Burgemeester Katrien Partyka heeft het bevel gegeven aan de NMBS om met ingang van vandaag de nodige stabiliteitswerken aan het stationsgebouw in Tienen uit te voeren. Bij elke dag vertraging dient een dwangsom van 5.000 euro betaald te worden. Het antwoord dat de NMBS formuleerde naar aanleiding van het vorige schrijven afgelopen vrijdag, biedt onvoldoende garanties over de aard van de werken die uitgevoerd zullen worden en de periode waarbinnen dit zal gebeuren. 

Op 30 april '24 heeft de stad Tienen een inspectie georganiseerd aan het stationsgebouw in aanwezigheid van de brandweer, een ingenieur-architect en een stabiliteitsingenieur. Het daaropvolgende verslag wees op ernstige structurele problemen en benadrukte de noodzaak van onmiddellijke actie.

Aansluitend liet de stad op vrijdag 3 mei ‘24 een brief per deurwaardersexploot bezorgen aan de NMBS, gericht aan CEO Sophie Dutordoir. Hierbij werd het verslag van de stabiliteitsingenieur overgemaakt en werd bevolen om de nodige werken uit te voeren binnen de zeven werkdagen, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag.

De NMBS kreeg tot 7 mei ‘24 om 12.00 uur de tijd om haar schriftelijk standpunt kenbaar te maken. In afwachting daarvan werd het openbaar domein afgespannen met hekken.

Op dinsdag 7 mei ‘24 om 12.35 uur ontving de stad een schriftelijk antwoord. Het ontvangen antwoord van de NMBS biedt echter onvoldoende geruststelling over de dringende maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van het stationsgebouw te waarborgen. Hoewel de NMBS belooft om een actieplan op te stellen en dit toe te lichten, ontbreekt concrete informatie over de werken die zouden uitgevoerd worden en de termijn waarbinnen dit zou gebeuren. Dit gebrek aan duidelijkheid brengt geen enkele garantie met zich mee dat de noodzakelijke werkzaamheden, zoals beschreven in het verslag, ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Een onmiddellijke aanpak is echter essentieel om de veiligheid van de reizigers en de werknemers van de NMBS te waarborgen.

De stad Tienen ziet zich dan ook genoodzaakt om de procedure verder te zetten. Als gevolg hiervan geeft burgemeester Katrien Partyka het bevel aan de NMBS om binnen een termijn van 7 werkdagen, in te gaan vanaf vandaag 8 mei ‘24, de nodige stabiliseringswerken aan het stationsgebouw uit te voeren. Per dag vertraging wordt een dwangsom opgelegd van 5.000 euro. Indien de NMBS nalatig blijft, zal de stad Tienen de stabiliseringswerken zelf laten uitvoeren en de kosten ervan verhalen op de NMBS.

De stad Tienen benadrukt het belang van de veiligheid van haar inwoners en de treinreizigers en zal alle noodzakelijke stappen ondernemen om die te waarborgen.