Uniforme terrassen op de vernieuwde Grote Markt

24
juni
2021
Terras

De werken aan de Grote Markt van Tienen schieten goed op. Omdat de stad ook de intentie heeft om de terrassen op het marktplein te vernieuwen, wil ze een raamovereenkomst afsluiten voor het plaatsen van nieuwe terrasinfrastructuur. Nadat er bij een eerste overheidsopdracht geen offertes ingediend werden, start de stad nu een nieuwe procedure op.

De stad Tienen wil van de nieuwe Grote Markt een levendige ruimte maken. Gezellige, mooie terrassen kunnen daarbij niet ontbreken. Om de horeca-uitbaters hierbij te ondersteunen, zal de stad een raamovereenkomst afsluiten met een leverancier voor het plaatsen van terrasinfrastructuur. Bijkomend neemt de stad 75 % van de kosten hiervan voor haar rekening.

“Bij de opening van de offertes begin juni, bleken er echter geen voorstellen ingediend”, licht schepen van infrastructuur Tom Roovers toe. “Daarom besliste het schepencollege om onmiddellijk een nieuwe aanbesteding te organiseren, deze keer via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Ondanks het hoge ramingsbedrag is dit wettelijk toegelaten wanneer een eerdere openbare procedure niet tot een inschrijver heeft geleid.”

Met deze nieuwe werkwijze kan de stad bedrijven rechtstreeks uitnodigen om een offerte in te dienen. Bovendien kan er in de loop van de procedure met de kandidaten onderhandeld worden over de details van de uitvoering. De offertes moeten ingediend worden voor 30 juli ‘21. In de loop van augustus kan er dan een concrete timing met de leverancier afgesproken worden.

Ondertussen krijgen horeca-uitbaters wel de gelegenheid om hun zomerterras kosteloos uit te breiden en kunnen over gratis parasols beschikken.