Tussentijds ‘Masterplan Vianderdomein’ goedgekeurd

1
december
2023
231130 - Visual speelzone

De gemeenteraad van Tienen keurde het tussentijds ‘Masterplan Vianderdomein’ goed. Na een intensieve participatieronde werd het oorspronkelijk ontwerp bijgeschaafd en verfijnd. De eerste fase van de heraanleg zal in het voorjaar van 2024 van start gaan.


Het tussentijds ‘Masterplan Vianderdomein’ werd opgesteld door het samenwerkingsverband tussen het ontwerpbureau Atelier Romain en VOLT-architecten. Via een oproep van het Team Vlaamse Bouwmeester werden zij eind februari geselecteerd om dit plan op te stellen.

De stad heeft de ambitie om de belevingswaarde van het Vianderdomein te verhogen, rekening houdend met de natuurlijke hoogteverschillen, en een gezond en robuust watersysteem te realiseren. De voorbije maanden werd hierover uitgebreid in dialoog gegaan met alle betrokkenen.

(Natuur)verenigingen, Aquafin, Fluvius, de uitbaters van de brasserie ter plaatse, Toegankelijk Tienen, terreinbeheerders, omwonenden en geïnteresseerde inwoners konden allemaal hun zegje doen. Dit gebeurde aan de hand van het initiële wedstrijdontwerp dat de ontwerpers indienden. Op basis van de feedback die de stad tijdens deze overlegmomenten kreeg, werd het masterplan bijgestuurd tot de huidige versie.


Wat is er gewijzigd in het tussentijds masterplan?


De grote verschillen met het wedstrijdontwerp zijn onder meer een sterke visie over het watersysteem en de duurzame manier waarop de watertoevoer naar het Vianderdomein georganiseerd kan worden. Er wordt resoluut gekozen voor een pop-up zomerbar, maar er is ook ruimte gelaten voor een restaurant, als er interesse bestaat van een privé-investeerder.

De hoofdweg in het domein is verlegd om meer rekening te houden met de vissers. Daardoor wordt de grote vijver onderaan opgesplitst in twee delen zodat de vissers hun eigen plek hebben en niet worden gestoord door andere gebruikers van het domein. De huisvesting van de vissers is verplaatst naar de vroegere kweekvijver.

De locatie van de hondenlosloopweide werd gewijzigd en een herdenkingszone voor overleden huisdieren wordt voorzien. Er is een betere en duidelijkere link gemaakt met de perenboomgaard, die de stad voor een groot deel aan het verwerven is als waterbuffering bij zware regenval. De aanplanting van groen en de positionering van de speelruimte kregen verder vorm.


Volgende stappen


Eerstdaags start de firma Sweco met het plaatsen van peilbuizen om het grondwater in het Vianderdomein en de perenboomgaard in kaart te brengen. Dat onderzoek zal zes tot twaalf maanden in beslag nemen en kan leiden tot inhoudelijke bijsturingen van het plan. Om volgend jaar toch alvast de eerste fase van de heraanleg te kunnen opstarten, werd daarom een ‘tussentijds’ masterplan voorgelegd aan de gemeenteraad.

De afbakening van die eerste fase en de aanstelling van het ontwerpbureau voor de uitwerking en begeleiding ervan zal op zeer korte termijn gebeuren. Over de inhoud zal telkens tijdig in dialoog gegaan worden met de betrokkenen en omwonenden.

Het masterplan kan ingekeken worden op www.tienen.be/masterplan-viander. Op deze pagina kan je je ook inschrijven op de nieuwsbrief die tijdens het verdere verloop van het propject regelmatig verstuurd zal worden. 

 

masterplan vianderdomein

Contact