Toelage voor huur openluchtsportterreinen

Toelage voor verenigingen die zelf terreinen moeten huren van privépersonen.

Voorwaarden

Enkel voor erkende Tiense verenigingen die balsporten beoefenen.

Procedure

Schriftelijke aanvraag indienen bij de sportdienst.

Meebrengen

Bewijs van betaling voorleggen.

Bedrag

Het budget wordt over de verenigingen verdeeld volgens vaste bedragen.

Regelgeving

Stedelijk reglement 'Toelage voor huur openluchtsportterreinen'.

Contact