Toelage voor het inrichten van wielerwedstrijden

Voorwaarden

Enkel voor erkende Tiense sport- en ontspanningsverenigingen.

Procedure

De aanvraag moet voor 1 april ingediend worden bij de sportdienst via het hiertoe voorzien aanvraagformulier.

Bedrag

Het voorziene budget wordt verdeeld over de verenigingen.

Regelgeving

Stedelijk reglement 'Toelage voor uitzonderlijke sportprestaties'.

Contact