Werking

Het Tiens OnderwijsNetwerk als engagement van vele partners
Alle onderwijs- en welzijnspartners ondertekenden het charter en beloofden hun engagement om samen te werken aan maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren gedurende hun volledige schoolloopbaan. In de visie van TON werd ook het belang benadrukt dat men elkaars werking kent en elkaar weet te vinden als gelijkwaardige partners. Het Tiens OnderwijsNetwerk (TON) stimuleert een optimale samenwerking en communiceert op een open, verbindende en transparante manier. Daarnaast waarborgt het continuïteit en speelt het dynamisch in op opportuniteiten die zich voordoen.


Het Tiens OnderwijsNetwerk als nieuwe werkvorm
De coördinatie van TON wordt opgenomen door de regiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit het basis- en secundair onderwijs, het CLB, welzijnspartners en de stad Tienen. Het is een kleine groep die de lijnen uittekent en een coördinerende rol opneemt over de verschillende projecten, labo’s en rollen heen. In verschillende labo’s worden thema’s en vraagstukken opgenomen. Vanuit onderzoek en uitwisseling van ervaringen worden hier acties en experimenten opgezet. Daarnaast is er tweejaarlijks een vergadering met alle onderwijs- en welzijnspartners om de projecten en ideeën uit de labo’s samen te voegen en terug te koppelen.

Tiens OnderwijsNetwerk - TON

 • Alle onderwijs- en welzijnspartners van het Tiense onderwijs.

Acties:

 • Uitwisselen, creëren, inspireren, verbinden en doen;
 • Terugkoppeling vanuit de labo’s;
 • Terugkoppeling vanuit de regiegroep.

Regiegroep

 • Vertegenwoordigers vanuit het basis- en secundair onderwijs, CLB, welzijnspartners en stad Tienen.

Acties:

 • Een coördinerende rol naar de labo's/projecten;
 • Stimuleren van processen;
 • Opvolgen van het vergaderritme/overlegmomenten van de labo's;
 • Afstemmen m.b.t. de verschillende rollen van de partners binnen de labo's;
 • Faciliteren, evalueren en bijsturen;
 • Beheren financiën;
 • Terugkoppelen naar TON;
 • Communiceren en creëren van een breed draagvlak.

Labo’s

 • Labo’s worden bepaald door de regiegroep op basis van de input uit TON;
 • Labo’s kunnen kortdurend zijn of over een langere periode lopen;
 • Een labo bestaat uit één coördinator en deelnemers vanuit TON;
 • De coördinator wordt bepaald in het labo, deze stemt af met de regiegroep;
 • Een labo kan aangevuld worden met externe partners, indien aangewezen.

Acties:

 • Thema’s en vraagstukken vastnemen waarbij een ontwikkelingsgerichte energie ontstaat waarbij we vanuit onderzoek, uitwisseling en analyse, acties en experimenten opzetten;
 • We kiezen voor een creatieve en dynamische aanpak.

Actiegroepen

 • Uit de labo’s kunnen acties en/of actiegroepen voortvloeien;
 • Deelnemers aan de actiegroep worden bepaald binnen het labo.

Acties:

 • In een actiegroep worden concrete elementen van een labo operationeel verder uitgewerkt, op actieniveau.