Labo's

Het Tiens OnderwijsNetwerk gaat aan de slag in de vorm van labo's, sommige van korte duur, andere over een lange periode, waar thema’s en vraagstukken in worden opgenomen. Vanuit onderzoek, uitwisseling en analyse worden hier acties en experimenten opgezet.

In de aanloop naar de start van TON werd heel wat input gegeven vanuit de focusgroepen en overlegmomenten met de verschillende onderwijs- en welzijnspartners. Heel wat uitdagingen voor het onderwijsveld en (bestaande) initiatieven werden in kaart gebracht.

Al deze thema's werden ondergebracht in labo's waarmee het Tiens OnderwijsNetwerk in het voorjaar van 2023 van start ging.

 

Momenteel zijn volgende labo's actief:

 

1. Beleven

Dit labo omvat alle samenwerkingen tussen de stad Tienen en de afdeling beleven van de stad Tienen. Theatervoorstellingen voor de scholen, het aanbod van de bib, schoolzwemmen, de afstemming met ART, KRAS, Sport Na School, bezoeken aan het museum ... worden hier onder gebracht.

 

2. Diversiteit

Een hele waaier aan uitdagingen voor dit labo: kinderarmoede, ouderbetrokkenheid, e-inclusie, taalstimulerende activiteiten, grensoverschrijdend gedrag, mentaal welzijn bij jongeren, LGBTQ+, ...

 

3. Samenwerking en afstemming tussen welzijn en onderwijs

Het kwam in alle focusgroepen terug 'een meer op elkaar afgestemde samenwerking tussen scholen en de welzijnspartners'. Dit labo buigt zich over vraagstukken als: 'Hoe kunnen we elkaar beter leren kennen?', 'Hoe kunnen we een beter zicht krijgen op de Sociale Kaart van Tienen?', 'Hoe zorgen we samen (en niet naast elkaar) voor meer kansen?'