Tatertaal voor leerkrachten en onthaalouders

TatertaalTatertaal is een project van de provincie Vlaams-Brabant. Het is een methodiek waarbij men al pratend, spelend, lezend kinderen van 0 tot 3 jaar kan prikkelen met taal. Het materiaal werd ontwikkeld voor onthaalouders, maar is ook geschikt voor leerkrachten van de onthaal- en/of eerste kleuterklas.

Tatertaal bestaat uit een deel voor baby’s en een deel voor peuters:

  • voor de baby’s zijn er 5 sets van activiteiten die telkens rond een boekje opgebouwd zijn. Deze activiteiten zijn vooral gericht op het zintuiglijke;
  • Voor de peuters zijn er 6 thema’s met telkens drie sets van activiteiten. Iedere activiteit bevat spelimpulsen die de inleiding vormen tot een boekje, een liedje of rijmpje dat je doorheen de dag kan inzetten, een verdere uitbreiding op de activiteit waarbij je gebruik kan maken van dezelfde woordenschap, en een Tatertip.

Er wordt gebruikgemaakt van op maat gemaakt spelmateriaal:

  • een stoffen ‘Tatertaal huis’ waarbij het figuurtje Gonnie de leidraad vormt voor alle activiteiten;
  • een bijhorend pakket kinderboekjes (24);
  • een handleiding.

Voorwaarden

Voor onthaalouders of leerkrachten van de onthaal- en/of eerste kleuterklas.

Procedure

Het materiaal kan aangevraagd worden via het pdf-aanvraagformulier.

De Tatertaal materialen kunnen gedurende het hele schooljaar ontleend worden en dit telkens voor 4 weken.

Bedrag

Gratis.

Contact

Contactpersoon