Sint-Genovevakerk - Oplinter

Sint-GenovevakerkDe voormalige bedevaartskerk in gotische stijl kwam grotendeels tot stand in de 14de eeuw. De kerk is voorzien van een ingebouwde westertoren in overgangsstijl van rond 1200, een driebeukig schip uit de 14de eeuw, geflankeerd door twee portalen, twee pseudo-kruisarmen en een koor met ruime zijkapellen. De bouw, waarvan een gedeelte wordt toegeschreven aan Franco de Lintris, werd beëindigd in 1425. De toren werd verbouwd in de 16de eeuw en in 1720 van een spits voorzien. Het Romaans triomfkruis dateert uit de 13de eeuw. Ten oosten van de kerk bevindt zich de pastorie die dateert uit 1741.