Registratie, toelating en erkenning voedselveiligheid (FAVV)

Ondernemingen die voedingsmiddelen produceren, verpakken, opslaan, vervoeren of in de handel brengen, moeten steeds een registratie of toelating aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Procedure

Ben je actief in de horecasector?

Wanneer je alleen kamers met ontbijt aanbiedt of alleen dranken en/of voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid van ten minste drie maanden bij kamertemperatuur verkoopt, dan volstaat een registratie.

Alle andere horecazaken ontvangen een toelating.

Zowel de registraties als de toelatingen moeten in horecazaken uitgehangen worden op een van buitenaf zichtbare plaats. Ook wanneer je bijvoorbeeld maaltijden thuis maakt en via een online platform aanbiedt, heb je een toelating van het FAVV nodig. 

Je kan deze vergunning in orde laten brengen door het ondernemingsloket of zelf aanvragen via Foodweb. 

Wanneer je met levensmiddelen omgaat, moet je ook kunnen bewijzen dat je voldoende kennis hebt van HACCP. Je kan hiervoor een attest bekomen door een opleiding te volgen bij een externe firma, maar die kan ook gegeven worden door bijvoorbeeld de kok die in dienst is. Meer informatie over mogelijke opleidingen vind je op de website van HACCP. Je bent echter niet verplicht om een opleiding te volgen. Wanneer je de informatie uit de generieke autocontrolegids zelfstandig bestudeert, is dit ook voldoende. 


Bij het FAVV vind je ook alle richtlijnen en formaliteiten die je moet vervullen in verband met import en export van levensmiddelen of contacteer hen bij vragen.

Bedrag

Elk jaar wordt je gevraagd om je heffing (PDF) te betalen. Het bedrag wordt berekend enkel op basis van jouw hoofdactiviteit. Er zijn geen bijkomende kosten voor je nevenactiviteiten. De sector voor facturatie wordt vermeld op de activiteitenfiche (onderaan).

Het is mogelijk dat andere diensten aan jou gefactureerd worden (retributies), zoals bezoeken in verband met een hercontrole (als je een waarschuwing of een PV hebt ontvangen), voor de afgifte van certificaten (bv voor export), controles op aanvraag (audits) ...

Regelgeving