Nieuwe premies ter bevordering van lokale handel

28
maart
2024
Skyline Tienen

De stad Tienen lanceert twee nieuwe premies ter versterking van de lokale handel en horeca in de handelskern. De ‘aantrekkingspremie’ stimuleert ondernemers om zich in de handelskern te vestigen. De premie ‘Tiense vitrine’ wil leegstand voorkomen en stimuleert eigenaars van leegstaande winkelpanden om hun etalage te verhuren voor creatieve invullingen.

De stad Tienen lanceert een nieuw subsidiereglement voor kernversterkende maatregelen binnen de handelskern van Tienen. Ondernemers die zich binnen de afgebakende zone willen vestigen of ernaar willen verhuizen, kunnen een ‘aantrekkingspremie’ aanvragen. Het bedrag van de premie varieert al naargelang de specifieke situatie.

Daarnaast kan er ook een premie ‘Tiense vitrine’ aangevraagd worden voor het verhuren en opwaarderen van leegstaande etalages door creatieve invullingen. Hierbij ontvangt de huurder een premie als tussenkomst in de huur.

Het subsidiereglement bevat gedetailleerde voorwaarden voor de toekenning van de premies. Zo moeten aanvragers voldoen aan een aantal criteria, waaronder stedenbouwkundige voorschriften, meldingsplicht en over een overeenkomst beschikken van meer dan drie jaar voor het gebruik van het pand.

“Met dit reglement willen we de lokale handel en horeca in de handelskern activeren en leegstand tegengaan”, licht schepen van financiën Bram Delvaux toe. “De subsidies laten toe de lokale economie te versterken, maar ook de beleving en aantrekkelijkheid van onze handelskern te vergroten.”

“We moedigen lokale ondernemers aan om gebruik te maken van deze ondersteunende maatregelen”, voegt schepen van lokale economie Eddy Poffé toe. “Het subsidiereglement werd gisteren goedgekeurd door de gemeenteraad en treedt in werking vanaf 1 mei ‘24.

 

Contact

 • Programmatie

  Vrijetijdscentrum

  Sint-Jorisplein 20
  3300 Tienen

  • Tel 016 24 76 00

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08.30 tot 12.30 uur, van 13.30 tot 16.30 uur
  • Morgen open van 08.30 tot 12.30 uur, van 13.30 tot 16.30 uur
  Alle contactinfo en openingsuren