Parkeerabonnement voor medische beroepen

Beoefenaars van beroepen in de medische sector (dokters, verplegend en verzorgend personeel) kunnen een parkeerjaarabonnement nemen. Dit abonnement is fiscaal aftrekbaar.

Voorwaarden

Per persoon wordt slechts één jaarabonnement verstrekt, verbonden aan één voertuig, waarvan de nummerplaatgegevens op het abonnement zullen worden geregistreerd.
 
Het abonnement dient aan de voorruit van het voertuig geplaatst te worden, of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. De maximumparkeerduur bedraagt 4,30 uur en dit onder voorwaarde dat de parkeerschijf aangebracht wordt met aanduiding van het aanvangsuur van de parkeerduur.

Procedure

Het abonnement wordt overhandigd na ondertekening van een verklaring dat men huisbezoeken in Tienen moet afleggen.

 

Meebrengen

Bewijs van beroep.

Bedrag

75 euro per jaar.

Contact