Het uitschrijven is mislukt. Dit kan verschillende redenen hebben. Een mogelijkheid is dat u als rechtstreekse bestemmeling geselecteerd bent, en niet via een verzendlijst.

Uitschrijven