Maatregelen stationsgebouw Tienen

3
mei
2024
Station

Burgemeester Katrien Partyka heeft bij deurwaardersexploot de NMBS het bevel gegeven om binnen de zeven werkdagen stabiliteitswerken uit te voeren aan het stationsgebouw in Tienen, nadat uit een stabiliteitsonderzoek bleek dat er instortingsgevaar is. In afwachting werd er een veiligheidsperimeter afgebakend rond het gebouw.

Op vraag van burgemeester Katrien Partyka werd de stabiliteit van het stationsgebouw in Tienen onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat er onmiddellijk instortingsgevaar is en dat er dringend stabiliserende werken uitgevoerd moeten worden.

De burgemeester heeft daarom de NMBS, in hoofde van CEO Sophie Dutordoir, via deurwaardersexploot bevolen om deze werken uit te voeren binnen de zeven werkdagen, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag. Zo nodig kunnen deze werken ook ambtshalve uitgevoerd worden in opdracht van de stad, waarbij de kosten verhaald zullen worden op de NMBS.

De stad verwacht dat de NMBS eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt om de verloedering van het mooie stationsgebouw te stoppen. In afwachting heeft de technische dienst van de stad, in samenwerking met de brandweer en de lokale politie, een veiligheidsperimeter ingesteld op perron 1 om de veiligheid van de reizigers te waarborgen.

Het stationsgebouw verkeert al jaren in een verloederde staat. Het Agentschap onroerend erfgoed vraagt al twee jaar om maatregelen te treffen. Hieraan werd geen gehoor gegeven, waardoor ook deze instantie zich genoodzaakt zal zien om bijkomende maatregelen te treffen en over te gaan tot het opstellen van een pv.