Lokalen gevonden voor FOS 213 De Hinde

15
december
2023
23_persmoment_FOS

De stad Tienen heeft een nieuwe permanente locatie voor FOS 213 De Hinde gevonden. De stad besliste principieel om een erfpacht af te sluiten met de kerkfabriek Sint-Germanus en de Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen voor de lokalen en het bijhorend grasterrein van Cinex in de Kapucijnenstraat. Dit terrein wordt vervolgens aan de scoutsgroep ter beschikking gesteld. Voorwaarden zijn wel dat ook andere verenigingen van de zaal gebruik kunnen blijven maken en dat het grasplein een buurtpark wordt.

In mei ’22 werd de stad Tienen op de hoogte gebracht dat GO! Basisschool De Luchtballon de huurovereenkomst met FOS 213 De Hinde met ingang van 1 januari ’24 zou stopzetten. Na meer dan 20 jaar op deze site gehuisvest te zijn, moest de scoutsvereniging op zoek naar een andere locatie.

De stad bekeek samen met FOS 213 De Hinde verschillende opties. Uiteindelijk werd een gepaste locatie gevonden: de parochiale zaal Cinex in de Kapucijnenstraat. Het betreft een gebouw met enkele lokalen, opberglocatie en een grasterrein, in eigendom van de kerkfabriek Sint-Germanus en de Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.

De stad startte gesprekken op met de eigenaars, die bereid bleken de site ter beschikking te stellen van de Tiense jeugd. Via een erfpacht wordt het terrein in beheer gegeven aan de stad Tienen. De stad zal vervolgens een erfpacht verlenen aan FOS 213 De Hinde.

“FOS 213 De Hinde is met 180 leden de grootste jeugdvereniging in Tienen”, licht burgemeester Katrien Partyka toe. “We zijn ontzettend blij een nieuwe, permanente locatie voor hen gevonden te hebben. Als stad stellen we alles in het werk voor een gepaste huisvesting voor al onze  jeugdbewegingen. Zo stelden we eerder al het Rakkersveld ter beschikking en gaan we op maat van iedere jeugdbeweging die er nood aan heeft op zoek naar oplossingen. We zijn de kerkfabriek Sint-Germanus en de Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen dankbaar voor hun medewerking. De lokalen huisvestten vroeger een cinemazaaltje en kleuterklassen en waren de thuis van Chiro Jeanne d‘Arc. Nu kan er een nieuw hoofdstuk geschreven worden door de scouts, mét een gedeeld gebruik zodat het ook voor de gemeenschap, verenigingen en buurt een troef wordt.”

“Aan de erfpacht koppelen we inderdaad een paar voorwaarden”, vult schepen van vrije tijd Wim Bergé aan. “Zo vinden we het belangrijk dat het stukje groen vooraan het gebouw een openbaar karakter krijgt. Het is de bedoeling er een gezellig buurtpark te maken met eventueel een petanquebaan en speelelementen. Daarnaast mogen ook andere verenigingen de lokalen gebruiken. Zo zal de wekelijkse kaartnamiddag van Okra er kunnen blijven plaatsvinden. Als lokaal bestuur geloven we sterk in het gedeeld gebruik van infrastructuur. Zo wordt die optimaal benut en stimuleren we de samenwerking tussen verenigingen.”                                                                                  

Het schepencollege ging deze week principieel akkoord met de regeling. Omdat de procedure nog enige tijd in beslag zal nemen, wordt in tussentijd een tijdelijke huurovereenkomst afgesloten met FOS 213 De Hinde.

Contact