Inspraakronde voor het Rakkersveld

17
maart
2023
Rakkersveld

De stad Tienen wil het terrein en het gebruik van de gebouwen op het Rakkerveld optimaliseren. Om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en noden van de jeugdverenigingen, wordt er een inspraakronde opgestart.

De stad Tienen treedt sinds 2017 op als erfpachter van het Rakkersveld, een groot en groen terrein met jeugdlokalen langs de Torsinweg. Tijdens de schoolvakanties gebruikt de stad het terrein voor haar eigen vakantiewerking. Daarnaast hebben drie jeugdbewegingen (Bergrakkers, Kriko-Bea en Akabé Blits) een onderkomen op de site en wordt de zaal regelmatig aan jeugdverenigingen verhuurd voor allerhande activiteiten.

“De stad Tienen heeft een rijk verenigingsleven en telt meerdere jeugdbewegingen”, vertelt schepen van vrije tijd Wim Bergé. “De stad omarmt deze en zet heel bewust in op de ondersteuning van al dit jong engagement. Vorig jaar kwamen de jeugdverenigingen bij ons aankloppen met een aantal bezorgdheden over het terrein, de gebouwen en het polyvalente gebruik van het Rakkersveld. Deze bezorgdheden zijn niet in dovemansoren gevallen. We willen verder werk maken van een herinrichting van het terrein.”

“Om hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en noden van de jeugdverenigingen, wordt er op korte termijn een inspraaktraject opgestart”, voegt burgemeester Katrien Partyka toe. “De stad wordt hierin begeleid door het bureau Levuur dat dit op een creatieve manier zal aanpakken. Het vertrekpunt is een optimaal polyvalent gebruik van de site, met het oog op vernieuwing. De resultaten van deze inspraakronde zullen de basis vormen voor een realistisch en haalbaar ruimtelijk plan dat ook rekening houdt met wat er mogelijk is op de locatie van het Rakkersveld. Zo creëren we samen een Rakkersveld waar alle Tiense kinderen en jongeren zich kunnen thuis voelen.”  

Contact