Indicatiestelling zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Als je door ziekte, ouderdom,  beperking, enz. hulpbehoevend bent, heb je misschien hulp nodig om boodschappen te doen, bij de persoonlijke verzorging, voor administratieve taken, …

De Vlaamse sociale bescherming biedt een tegemoetkoming in de kosten voor niet-medische zorg, en bestaat uit 2 delen:

  • de aansluiting bij een zorgkas en de betaling van de jaarlijkse zorgpremie;
  • het bekomen van een zorgbudget voor thuiszorg of residentiële zorg als men zorgbehoevend is.

De maatschappelijk werkers van Loket 65+ van het OCMW van Tienen zijn door de Vlaamse Regering gemachtigd om voor de thuiswonende zorgbehoevende, de indicatiestelling voor het bekomen van dit zorgbudget, uit te voeren. Via een vragenlijst kunnen zij de ernst en de duur van het verminderd zelfzorgvermogen vaststellen.

Zij kunnen je  ook verwijzen naar andere diensten waar je voor deze indicatiestelling terecht kan.

Procedure

Contacteer de maatschappelijk werker.

Meebrengen

Identitteitskaart en rekeningnummer aanvrager.

Bedrag

Wie aangesloten is bij de Vlaamse sociale bescherming, kan een beroep doen op dit zorgbudget. Het zorgbudget bedraagt sinds 1 maart 2009 130 euro per maand voor zowel mantel- en thuiszorg als residentiële zorg.

Maak een afspraak

Contact

Contactpersoon