Gespecialiseerde Trajectbepaling en Begeleiding - GTB

Waar kan je ons bereiken?

GTB is gespecialiseerd in het begeleiden van personen met een beperking, ziekte of medische beperking die een aangepaste tewerkstelling zoeken, rekening houdend met de individuele beperkingen en mogelijkheden. De doelstelling is een tewerkstelling in het normale economische circuit, in een beschutte werkplaats of sociale werkplaats, vrijwilligerswerk of arbeidszorg. De dienst richt zich in het bijzonder tot werkzoekenden met een erkenning VAPH, BUSO-leerlingen, personen met een mutualiteitsuitkering, arbeidsgehandicapten of andere statuten.

Enkel na afspraak.