Netwerk mondiaal Tienen - GROS Tienen

Het netwerk mondiaal Tienen is het adviesorgaan inzake ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit. De raad heeft een adviserende en sensibiliserende taak. Zo zal het netwerk:

  • het stadsbestuur adviseren, zowel op verzoek als op eigen initiatief, bij het tot stand komen en de uitvoering van het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit;
  • overleg organiseren en de samenwerking bevorderen tussen  organisaties, scholen, initiatieven en burgers die actief zijn in Tienen op gebied van ontwikkelingssamenwerking en lokale solidariteit en integratie,om het draagvlak voor internationale solidariteit in Tienen te verbreden;
  • samen met het stadsbestuur een geïntegreerde beleidsvisie gericht op duurzame ontwikkeling in zijn globale en lokale context tot stand te brengen;
  • een permanent bewustmakingsbeleid voeren inzake ‘eerlijke handel’ (Fair Trade) en samen met de stad het voortouw nemen tot het behalen van de titel ‘Tienen Fairtradegemeente’;
  • sensibiliserende en educatieve activiteiten stimuleren in het kader van ontwikkelingssamenwerking, internationale solidariteit, Fair Trade en duurzame ontwikkeling gericht naar doelgroepen in Tienen.

Wie is wie?

Naam contactpersoon Telefoon
Hendrik Decroos (Voorzitter) 0485 83 66 90 gros.tienen@gmail.com
Marnik Decock (Secretaris) 0478 56 20 49 gros.tienen@gmail.com