Nieuwe erfgoedpremie voor waardevolle panden

6
februari
2024
Van-Ransthuizen.jpg

De stad Tienen voert een erfgoedverordening en een bijhorende premie in. De bedoeling is waardevolle gebouwen te behouden door kwalitatieve criteria op te leggen voor de renovatie ervan. Eigenaars die hun waardevol pand willen renoveren, kunnen hiervoor beroep doen op de erfgoedpremie.

De erfgoedverordening is een nieuw instrument van de stad Tienen om historisch waardevolle panden kwaliteitsvol te renoveren. De verordening is van kracht voor de gebouwen die opgenomen zijn in de Vlaamse inventaris bouwkundig erfgoed en de nieuwe stadsinventaris die recent door de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst PORTIVA werd opgemaakt. Het gaat over zo’n 1.200 gebouwen in de binnenstad. 

Het erfgoed in Tienen staat vandaag onder druk. Zo zorgen bijvoorbeeld de energienormen er vaker voor dat waardevol schrijnwerk en deuren uit het straatbeeld verdwijnen. Regelmatig komen er vragen binnen om historische gebouwen aan de buitenzijde te isoleren, wat natuurlijk een grote impact heeft op het uitzicht van de stad.

“Met de verordening wil de stad eigenaars, bouwheren, architecten en projectontwikkelaars op voorhand doen nadenken over de erfgoedwaarde van een gebouw. De nieuwe regels zullen zorgen voor meer kwalitatieve verbouwingen, meer rechtszekerheid voor de eigenaars en realistischere verkoopprijzen. Verbouwingen blijven altijd mogelijk, maar met respect voor het erfgoed”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Bram Delvaux.

“Voor de stad Tienen zijn niet enkel de grote monumenten van belang, maar ook het behoud van het kleiner lokaal erfgoed”, zegt schepen van vrije tijd Wim Bergé. “Erfgoed is een investering in de toekomst. Het levert een aangename leefomgeving op, is op toeristisch vlak belangrijk en ondersteunt de culturele identiteit. Als stad willen we onze eeuwenlange geschiedenis zichtbaar bewaren.” 

De erfgoedpremie werd vastgelegd op maximaal 4.000 euro per adres per jaar. Voor uitzonderlijk Tiens erfgoed kan de premie oplopen tot 6.000 euro. De erfgoedpremie kan onder meer gebruikt worden voor het behoud van kleine waardevolle elementen die belangrijk zijn voor de erfgoedwaarde van het gebouw zoals ramen met een speciale indeling, een historische deur met fraai ijzerwerk of een art deco glas-in-loodraam. De premie kan aangevraagd worden vanaf woensdag 1 mei ’24 via www.tienen.be/erfgoedpremie.

Contact