Erfgoedpremie - aanvraag goedkeuring

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Deze premie dient om het waardevol bouwkundig erfgoed te vrijwaren en te versterken. Met deze toelage geeft de stad Tienen ondersteuning bij bepaalde werken aan bouwkundig erfgoed die vanwege de voorschriften in de stedenbouwkundige verordening erfgoed een financiële meerkost kunnen betekenen voor de bouwheer.

De toelage kan toegekend worden aan de bouwheer (natuurlijke persoon/vereniging/ organisatie/...) die erfgoedversterkende werken uitvoert aan het waardevol bouwkundig erfgoed op Tiens grondgebied en er ook de kosten van draagt.

Gegevens van de eigenaar

Adresgegevens 1
Is het pand eigendom van een bedrijf of vereniging? *
Wordt het gebouw beheerd door een vereniging voor mede-eigenaars (VME)? *

Gegevens van het bedrijf of de vereniging

Adres van de statutaire zetel of het adres van het hoofdkantoor

Financiële gegevens

Gegevens van het gebouw

Gegevens eigendom
Adresgegevens 3
Op welke erfgoedlijst staat het pand? *

Gegevens van de werken

Welke werken wil je uitvoeren? *
Vermoedelijke uitvoeringsdatum van de werken
Is een omgevingsvergunning nodig voor deze werken? *

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.

Contact