Borden voetgangersexamen - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Op het parcours van het voetgangersexamen kan je als school borden met pijl laten plaatsen. De technische dienst van de stad plaatst de borden op de  gewenste locaties op het parcours en verwijdert ze na afloop.

Adres school
Start voetgangersexamen *
Einde voetgangersexamen *

Gewenste aantal borden

Plaatsing borden

De technische dienst van de stad zal de borden op de gewenste locaties van het parcours plaatsen en na afloop verwijderen. Gelieve daarom toe te voegen waar de borden moeten komen en een plan met daarop duidelijk welke borden op welke locatie moeten komen.

Noteer de plaatsen als volgt: straat + huisnummer, pijl (links/rechts/rechtdoor) richting, 

Bijvoorbeeld: Leuvensestraat 12, rechtdoor, richting Grote Markt

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.