Assistentiewoningen Seniorie Houtemhof

Seniorie Houtemhof

Assistentiewoningen Seniorie Houtemhof bieden een veilige en huiselijke woonomgeving met aandacht voor de behoeften en de noden van de bewoners, met als doel hen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en functioneren.

De assistentiewoningen Seniorie Houtemhof in de Houtemstraat 45-49 te Tienen, zijn eigendom van en worden beheerd door het OCMW van Tienen. Seniorie Houtemhof heeft een erkenning van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Voorwaarden

  • 60+
  • Zelfstandig kunnen wonen (het complex en de flats zijn rolstoeltoegankelijk)
  • Voorrang voor inwoners van Tienen

Procedure

Kandidaat-bewoners en hun familie maken best een afspraak om informatie in te winnen en/of een bezoek te brengen aan de Seniorie Houtemhof.  Bij interesse wordt de kandidaat-bewoner op de wachtlijst geplaatst. De verblijfsdocumenten worden opgemaakt bij  definitieve toewijzing van een flat.

Meebrengen

  • Kopie identiteitskaart bewoner
  • Bewijs van inkomsten (zorgbudget)

Bedrag

Uitzonderingen

Aan personen jonger dan 60 jaar kan een assistentiewoning worden toegewezen na uitdrukkelijke toestemming van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Regelgeving

Huishoudelijk reglement

Contact

Contactpersoon