Assistentiewoningen Groenhof

Assistentiewoningen GroenhofAssistentiewoningen Groenhof bieden een veilige en huiselijke woonomgeving met aandacht voor de behoeften en noden van de bewoners, met als doel hen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en functioneren. In Groenhof kan men van alle ondersteuningsfuncties die aanwezig zijn in het woonzorgcentrum Keienhof gebruikmaken

De assistentiewoningen Groenhof in de Groenhofstraat 25 te Kumtich (Tienen), zijn eigendom van en worden beheerd door het OCMW van Tienen. Assistentiewoningen Groenhof heeft een erkenning van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Voorwaarden

  • 60+
  • Zelfstandig kunnen wonen (het complex en de flats zijn rolstoeltoegankelijk)

Procedure

Kandidaat-bewoners en hun familie maken best een afspraak om informatie in te winnen en/of een bezoek te brengen aan assistentiewoningen Groenhof. Bij interesse wordt de kandidaat-bewoner op de wachtlijst geplaatst. Inwoners van Tienen krijgen voorrang bij de toewijzing van een woonst. De verblijfsdocumenten worden opgemaakt bij definitieve toewijzing van een flat.

Meebrengen

  • Kopie identiteitskaart bewoner
  • Bewijs van inkomsten (zorgbudget)

Bedrag

Regelgeving

Interne afsprakennota

Contact