AgII - Agentschap Integratie en Inburgering contactpunt Tienen

Waar kan je ons bereiken?

Het Agentschap Integratie en Inburgering regio Vlaams-Brabant  voert het Vlaamse inburgeringsbeleid uit in de provincie. Het doel is mensen van buitenlandse origine te stimuleren tot een volwaardige participatie in de Vlaamse samenleving. Het Agentschap Integratie en Inburgering regio Vlaams-Brabant  maakt de nieuwe burgers wegwijs en zet daarbij volop in op zelfredzaamheid.   

Het Agentschap Integratie en Inburgering regio Vlaams-Brabant is er voor verschillende groepen, bv.:

  • voor wie nog niet lang in België woont;
  • voor wie al langer dan één jaar in België verblijft en van het buitenlandse oorsprong is;
  • voor Belgen geboren in het buitenland waarvan minstens één van de ouders niet in België geboren is.

Wat bieden wij?

  • Een cursus maatschappelijke oriëntatie: hier leer je wat je nog niet kan of weet over het gewone leven in Vlaanderen. Je leert de gewoonten, regels en wetten van de Vlaamse democratische samenleving beter kennen. Ook kan je er terecht met jouw vragen over werken, een goede opleiding vinden, de zorg voor de kinderen, mobiliteit, wonen, gezondheidszorg en cultuur. Je kan ideeën en ervaringen uitwisselen met anderen.
  • Een begeleider die jou helpt in een taal die je begrijpt. Deze begeleider helpt je op weg om hier in Vlaanderen een interessant leven uit te bouwen.
  • Een cursus Nederlands.

Een overzicht van de openingsuren vind je op www.integratie-inburgering.be/contactpunt-tienen.