Toelage kwaliteitsvolle jeugdsportwerking en samenwerkingsverbanden voor erkende Tiense sportverenigingen - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens verenigingen

Gegevens project

Duur van het project *

Kostenraming

Intentieverklaring

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.