Groepsbezoek aan Tienen - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Adresgegevens 1

wenst een groepsbezoek aan Tienen te brengen.

Gegevens groep

Gegevens verantwoordelijke contactpersoon

Adresgegevens 2

Programmakeuze

Gelieve bij het aanvinken van de activiteiten nadien ook telkens het uur te vermelden waarop je aan deze activiteit wil deelnemen. Hou hiermee rekening met de duurtijd van iedere activiteiten (zie overzicht brochure).

Activiteiten *
Uur bezoek Het Toreke *
Uur wandeling *
Uur bezoek *
Uur busrit *
Uur activiteit *
Uur lunch / avondmaal *
Uur koffie en gebak *
Uur koffie *
Voorwaarden *

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.