Speelstraat - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Gegevens speelstraat

Zijn er winkels in de straat *
Voor welke periode wens je de speelstraat aan te vragen *

Opgelet! De bewoners blijven aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen. 

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.

Contact