RUP Drie Tommen

Op 25 juni '09 werd het RUP ‘De drie Tommen’ goedgekeurd door de gemeenteraad.

Dit RUP omvat drie componenten:

  • een zone voor lokale bedrijventerreinen;
  • een zone voor recreatie;
  • een zone voor groen.

plan RUP Drie Tommen

Contact