Afbakening kleinstedelijk gebied

Het stadsbestuur van Tienen zal in de toekomst 47,5 hectaren voor bijkomende lokale en regionale bedrijventerreinen ontwikkelen. Dit op de locatie van het Soldatenveld.

De afbakening van het kleinstedelijke gebied Tienen was een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant en de stad Tienen. Ook de Vlaamse overheid en verschillende belangenorganisaties werkten via ‘klankbord-groepen’ en andere overlegmomenten mee aan dit proces. Na uit uitwerken van de visie op het terrein en de opmaak van een masterplan werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen', met als onderdeel het deelplan 'Regionaal bedrijventerrein Soldatenveld', goedgekeurd.

Contact