Zorg dragen voor waardevol onroerend erfgoed

1
juni
2023
Pagina 13 - Albertvest_verkl

De intergemeentelijke erfgoeddienst PORTIVA heeft alle waardevolle panden binnen de stadsring in kaart gebracht. Met de opmaak van een nieuwe erfgoedverordening, die duidelijke richtlijnen voor verbouwingen vastlegt, en een erfgoedpremie wil de stad Tienen duidelijkheid verschaffen aan de eigenaars en mee zorg dragen voor dit patrimonium.

Volgens recent onderzoek van het Agentschap Onroerend Erfgoed vinden meer dan 2 op 3 Vlamingen dat de overheid zorg moet dragen voor het behoud van ons onroerend erfgoed. Erfgoedgebouwen geven kleur aan de stad en bepalen het karakter van straten en buurten. Maar deze gebouwen dienen ook aangepast te worden aan de noden van de 21ste eeuw zonder dat waardevolle erfgoedelementen verloren gaan.

“In opdracht van de stad Tienen voerde de intergemeentelijke erfgoeddienst PORTIVA onderzoek uit naar de waardevolle gebouwen binnen en grenzend aan de stadsring”, vertelt schepen van erfgoed Wim Bergé. “Op basis van objectieve criteria werd een eerste selectie van 1.220 waardevolle gebouwen gemaakt, goed voor 29 % van de percelen binnen de ring. Een gelijkaardig onderzoek werd uitgevoerd m.b.t. het begijnhof en het klein religieus erfgoed.”

“Samen met de eigenaars willen we het behoud van de waardevolle elementen van deze panden stimuleren”, voegt schepen van ruimtelijke ordening Bram Delvaux toe. “Verbouwingen blijven altijd mogelijk, het gaat dus zeker niet over een bescherming. We bekijken momenteel of we hiervoor nieuwe instrumenten kunnen inzetten zoals een erfgoedverordening met duidelijke regels over hoe een waardevol gebouw verbouwd kan worden en een premie voor gevel- en dakwerken. Op die manier zorgen we voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor de inwoners én voor een mooiere stad.”

De eigenaars van de geïnventariseerde panden werden op de hoogte gebracht. Tijdens een infomarkt krijgen ze meer toelichting. Tot eind juni hebben ze ook de mogelijkheid om feedback te geven op een eerste ontwerp van de erfgoedverordening en erfgoedpremie.

Contact