Ziekenfondsen

Christelijke Mutualiteit - CM

Gilainstraat 27 - 3300 Tienen
tel 016 35 96 00 - fax 016 35 96 28
tienen.leuven@cm.be
www.cm.be

Onafhankelijke ziekenfonds - Euromut

Vierde Lancierslaan 74 - 3300 Tienen
tel 016 81 09 35 - fax 016 81 73 19
ag.tienen@euromut.be - info@euromut.be
www.euromut.be

Liberale mutualiteit van Brabant

Afdeling: De Vrije Werklieden
Minderbroedersstraat 30 - 3300 Tienen
tel 016 81 30 31 - fax 016 82 44 88
admin@mut403.be
www.liberalemutualiteit.be 

Afdeling: Ziekteverzekering Tiense Suikerraffinaderij
Aandorenstraat 9 - 3300 Tienen
tel 016 81 23 31 - fax 016 82 21 34
mut-rt@skynet.be
www.liberalemutualiteit.be 

Leuvensestraat 79 - 3300 Tienen
tel 016 81 72 27 - fax 016 82 19 49
info@lmvlg.be
www.lmvlg.be

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen

Minderbroedersstraat 22 - 3300 Tienen
tel 016 30 16 43
info@nzvl.be 
www.nzvl.be

Solidaris Brabant

Grote Markt 42 bus 1 - 3300 Tienen
tel 016 81 23 23 
brabant@solidaris.be
www.solidaris.be 

Vlaams en neutraal ziekenfonds

Wolmarkt 9 - 3300 Tienen
tel 016 82 21 12 - fax 015 20 96 66
info@vnz.be
www.vnz.be


Gegevens gebaseerd op de gids 'Welzijn in Tienen 2013'.