Machtiging carnavalswagen standplaats Tienen - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Met dit formulier kan je een machtiging aanvragen om een carnavalswagen met standplaats in Tienen naar een stoet in een andere gemeente te verplaatsen.

Gegevens aanvrager

Adresgegevens 1

Gegevens eigenaar carnavalswagen

Adresgegevens 2

Gegevens carnavalsstoet(en)

Gegevens trekkend voertuig, praalwagen en traject

Aard van het trekkend voertuig *

De praalwagen moet voldoen aan een aantal bepalingen. Je kan deze hier nakijken

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.