Machtiging carnavalswagen gebruik openbare weg Tienen - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Met dit formulier vraag je een machtiging 'gebruik openbare weg' aan om met een carnavalswagen deel te nemen aan de carnavalsstoet in Tienen op zaterdag 22 februari '20.

Gegevens aanvrager

Adresgegevens 1

Gegevens eigenaar carnavalswagen

Adresgegevens 2

Gegevens trekkend voertuig, praalwagen en traject

Aard van het trekkend voertuig *

De praalwagen moet voldoen aan een aantal bepalingen. Je kan deze hier nakijken

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.