Veronique, Wendy, Elly - maatschappelijk werkers

Ben je 65-plusser of heb je een vraag voor je ouders of grootouders over financiële vergoedingen, thuiszorgaanbod, psycho-sociale ondersteuning, aangepaste huisvesting en woonzorgaanbod? Dan ben je bij het 65+ loket met teamcoördinator Elly en maatschappelijk werkers Veronique en Wendy aan het juiste adres.

“De dankbaarheid bij onze doelgroep is groot. Dat is het mooie aan onze job."

Foto Loket 65+

Het 65+ loket, wat mogen we ons daar juist bij voorstellen?

Elly: we willen ons vooral profileren als een laagdrempelig infoloket waar alle 65-plussers terechtkunnen met al hun vragen. We bekijken elke hulpvraag individueel en verwijzen door waar nodig. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt, zijn of haar kinderen of een mantelzorger.

Daarom is het belangrijk dat we een goed zicht hebben op de sociale kaart in Tienen en dat we een goed contact hebben met de bestaande diensten. We volgen een aanvraag altijd op tot de gevraagde hulp is ingeschakeld. 80-plussers kunnen hun dossier vaak niet zelf opvolgen wegens gezondheidsfactoren of omdat veel aanvragen nu online gebeuren.

Veronique: naast het luik over thuiszorg gaan we ook bekijken wat de financiële situatie is van onze cliënten. Zijn er bv. bepaalde vergoedingen waar ze aanspraak op kunnen maken? Er zijn heel wat premies en vergoedingen mogelijk, maar mensen zijn hiervan vaak niet op de hoogte. Met een extra premie kan men bv. meer zorg in huis halen, wat het leven comfortabeler maakt en waardoor de persoon ook langer thuis kan blijven wonen.

Wendy: ik sta o.a. in voor nazorg bij een overlijden. Indien de partner van de overledene dit wenst, ga ik op bezoek voor een rustig gesprek en wordt bekeken welke formaliteiten er nog afgehandeld moeten worden. Vaak beheerde de overleden partner thuis de rekeningen. Wanneer deze persoon er dan niet meer is, ziet de ander het bos door de bomen niet meer. Hier proberen we dan in de mate van het mogelijke hulp te bieden. Daarnaast wordt er ook informatie gegeven over het bestaand thuiszorgaanbod, financiële vergoedingen en het woonzorgaanbod.

Raken de verhalen van de cliënten jullie ook persoonlijk?

Elly: absoluut. Wanneer we te maken krijgen met schrijnende situaties, kunnen we dit niet altijd meteen loslaten.
Veronique: we kunnen gelukkig bij elkaar terecht hier op de dienst, maar er zijn altijd dingen die blijven hangen. Vooral bij mensen die geen omkadering hebben.

Wendy: wat mij het meest ontroert is het verdriet dat er leeft na een overlijden. Vaak gaat het om koppels die meer dan 60 jaar hebben samengeleefd. De verhalen die er dan worden verteld raken je toch wel.
We halen veel voldoening uit ons werk, maar we komen evengoed schrijnende situaties tegen waaronder verwaarlozing en financieel misbruik.

Elly: veel senioren zijn bang om ouder te worden omdat ze niet weten hoe ze het moeten redden. Wij willen met onze hulpverlening die angst een stukje wegnemen. De dankbaarheid bij onze doelgroep is groot. Dat is het mooie aan onze job.

 

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan? Check onze openstaande vacatures!