Hilde - mobiliteitsambtenaar

Hilde werkt als mobiliteitsambtenaar bij de stad Tienen. Ze is de eerste die deze functie uitoefent en dat maakt haar job wel erg uitdagend. Hilde werkte voordien bij de provincie Vlaams-Brabant als interprovinciaal coördinator leesbaarheid fietssnelwegen. Al kan je bij haar ook terecht voor meer informatie over Japan, want ze studeerde japanologie aan KU Leuven.

“De functie van mobiliteitsambtenaar is erg veelzijdig”

Foto Hilde

Wat doet een mobiliteitsambtenaar?

Hilde: Toen ik startte was het vernieuwde mobiliteitsplan net goedgekeurd en daar kon ik meteen mee aan de slag. Het biedt een tijdslijn voor de komende 10 jaar met de nodige uitdagingen.

Ik sta in voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen binnen het lokaal verkeers- en mobiliteitsbeleid. Hiervoor werk ik nauw samen met o.a. de collega’s die instaan voor het openbaar domein en stadsontwikkeling, met andere gemeenten, de politie en de vervoerregio.

De functie van mobiliteitsambtenaar is erg veelzijdig. Ik behandel allerhande vragen van burgers en bekijk mogelijke acties gaande van het uitwerken van snelheidsremmende maatregelen tot verkeersborden (bij)plaatsen, parkeerproblemen aanpakken, ... Dit in samenwerking met de politie en de signalisatiecommissie.

Welke doelstellingen en projecten zijn er al gerealiseerd of lopen er momenteel?

Hilde: De fietspaden langs de Tassinstraat en de Hoxemsesteenweg zijn aangelegd. Daarnaast lopen er nog enkele projecten, zoals de Oude Mene, wat deels een rioleringsproject is, maar de mogelijkheid geeft om ook de bovengrond aan te pakken.

Het bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum is momenteel in opmaak. Het is één van de acties uit het mobiliteitsplan, met de doelstelling  de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in het stadscentrum te verbeteren. Op dit moment voelt iedereen aan dat er heel wat verbetering mogelijk is, maar we missen het kader. Het bereikbaarheidsplan zal ons de nodige kapstokken bieden om verdere acties uit te werken.

Welke uitdagingen liggen er nog in het verschiet?

Hilde: Tienen heeft een groot grondgebied en ook buiten het stadscentrum zijn er nog heel wat dingen om aan te pakken. Denk maar aan het uitwerken van Hoppinpunten, het optimaliseren van fietsinfrastructuur, enz. Dit doen we als stad niet alleen. Zo hebben we bv. heel wat gewestwegen op ons grondgebied. We bekijken de mogelijkheden samen met het Agentschap Wegen en Verkeer en de vervoerregio Leuven.

Daarnaast wil ik de diensten warm maken voor de materie rond mobiliteit. Welke impact heeft een evenement bijvoorbeeld op de mobiliteit? Denk dan maar aan bezoekers, parkeren, het afsluiten van straten, de impact voor de bewoners, …

Veiligere schoolomgevingen staan volgend jaar zeker ook op de agenda. Ten slotte willen we ook verder nadenken over de uitbreiding van de deelmobiliteit, zoals aan het Hoppinpunt aan het station waar onze collega Benita hard aan gewerkt heeft.

Zie je ondertussen mogelijke verbeteringen aan verkeersborden e.d.? Aarzel niet om deze te melden  via www.meldpuntwegen.be of rechtstreeks aan mobiliteit@tienen.be.

Zoals je merkt, is de job echt wel heel veelzijdig!

 

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan? Check onze openstaande vacatures!