Voorzorgsmaatregelen brand Multiobus

18
oktober
2023

Deze nacht rond half 1 werden de hulpdiensten verwittigd van een uitslaande brand bij busbedrijf Multiobus. De situatie is ondertussen onder controle, de luchtmetingen zijn negatief. Wel wordt er uit voorzorg een zone afgebakend waar roetneerslag gevallen kan zijn. Binnen deze zone wordt het afgeraden om groenten en fruit uit eigen tuin te eten. 

De brand vond plaats in een loods/stelplaats waar 13 elektrische bussen en 11 dieselbussen gestald stonden. De oorzaak van de brand is momenteel nog ongekend, maar zal onderzocht worden. De brand ging gepaard met luide ontploffingen, uitslaande brand en een grote rookontwikkeling. Deze rook heeft zich verspreid en is verdund zodanig dat deze geen risico meer vormt voor de bevolking. Er was geen asbest aanwezig in het gebouw. De brand was na ongeveer een uur onder controle.

Stukjes verbrandde isolatie

Tijdens de brand hebben er stukjes verbrande isolatie zich verspreid over het grondgebied van Tienen. Het betreft lichte, zwartgeblakerde stukjes, die zouden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid bij contact in aanzienlijke hoeveelheden. De veiligheidsdiensten en de gemeente zorgen binnen de mate van het mogelijke voor het opruimen van het openbare domein en de plaatsen waar dit is aangewezen voor de veiligheid.

Merk je zelf deze stukjes op, dan kan je deze zelf verwijderen en deponeren in de gewone huisvuilzak. Gelieve bij het verwijderen handschoenen te dragen.

Metingen van lucht en water

De Civiele Bescherming is in bijstand gekomen voor het analyseren van de lucht. Er werden geen schadelijke concentraties gemeten. Zij leverden ook bijkomend materiaal om de straten schoon te vegen en een drone om beeldvorming te voorzien. Ook de technische dienst helpt met het schoonvegen van de stad. De Vlaamse Milieu Maatschappij kwam ter plaatse om stalen te nemen van het oppervlaktewater en om verdere verspreiding te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen zone roetneerslag

Op de kaart hieronder werd een zone afgebakend waar mogelijk roetneerslag is gevallen. Binnen deze zone wordt het afgeraden om groenten en fruit uit eigen tuin (en waar dus verbrande deeltjes of roetneerslag op gevallen kan zijn) te consumeren. 

Gevolgen voor dienstverlening De Lijn

De omliggende bedrijven zijn gevrijwaard, hier kan normaal gewerkt worden. De dienstverlening van De Lijn zal ernstig verstoord zijn in de regio Tienen. We verwijzen hiervoor naar de communicatiekanalen van De Lijn.

 

Afgebakende zone