Acties voor een proper Tienen

10
oktober
2023
Opruimactie

De stad Tienen zet in op een propere stad. Met extra budget voor materiaal, gratis vuilnisbakken voor de handelaars en tal van andere acties wordt er gestaag verder werk gemaakt van nette buurten.

Aan het begin van deze legislatuur werd een bevraging bij de Tienenaars gehouden. Een groene en nette stad kwam hieruit als aandachtspunt nummer één. “De voorbije periode hebben we een flinke inhaalbeweging op dit vlak gemaakt”, zegt schepen van duurzaamheid Liesbeth Vanderloock. “We zetten in op een duurzaam beleid op langere termijn, maar ondernemen ook nu al acties om stapsgewijs verder werk te maken van een proper Tienen.”  

Opkuis van de begraafplaatsen

Voor het onderhoud van de begraafplaatsen doet de stad een beroep op de vzw Blankedale. Momenteel wordt er een tandje bijgestoken zodat de kerkhoven er anderhalve week voor Allerheiligen proper bijliggen.

Om te voorkomen dat verwelkte bloemstukken wegwaaien en rotten, worden deze vanaf 7 december ’23 van de graven verwijderd.  

Bladafval gratis naar het recylcagepark

Nu de herfst in het land is, komen straten, stoepen en tuinen onder de bladeren te liggen. De dienst openbare netheid zet extra in op de bladopkuis. Inwoners van Tienen kunnen tot eind december hun bladafval gratis naar het recyclagepark brengen.

Bijstand bij onkruidveegwerken

Tienen telt 550 km straten, die langs weerszijden geveegd moeten worden. Een hele klus om deze zonder gebruik van pesticiden onkruidvrij te houden. Daarom wordt het team openbare netheid nu bij het vegen van wegen met kasseigoten (inclusief de stoepranden) bijgestaan door een externe firma. Op die manier kan elke deelgemeente dit najaar aan bod komen en staat er nog een tweede veegronde op de planning.

De stad trekt ook extra budget uit voor de aankoop van een tweede veegwagen en wil op termijn zoveel mogelijk goten kasseivrij maken.  

Gratis vuilnisbakken voor de handelaars

De handelaars in Tienen dragen hun steentje bij tot een proper Tienen door steevast de onmiddellijke omgeving van hun handelszaak op te ruimen. Om hen extra ondersteuning te bieden, stelt de stad gratis vuilnisbakken ter beschikking. Dit initiatief kadert in een project van Mooimakers en beoogt vooral die handelszaken in het stadscentrum waar producten verkocht worden die zwerfafval met zich meebrengen.

De handelaars staan zelf in voor het leegmaken van de vuilnisbak en halen deze ’s avonds binnen. Op die manier kunnen hun klanten hun afval kwijt, wordt zwerfafval vermeden en  kan er na de openingsuren niet gesluikstort worden aan de vuilnisbak.

Tot hiertoe tekenden alvast een 20-tal handelaars in voor het project, maar de dienst openbare netheid moet nog heel wat handelszaken binnen de ring bezoeken. De vuilnisbakken worden binnenkort ter beschikking gesteld.  

Bijkomende pizzavuilbakken

De stad plaatste ongeveer een jaar geleden bij wijze van proefproject een pizzavuilbak in de kerktuin op de Grote Markt. Dankzij de bredere inwerpopening kunnen pizzadozen er zonder probleem in. De resultaten blijven niet uit. Daarom worden er nu twee bijkomende exemplaren geplaatst op de Albertvest en Kabbeekvest. 

Afspraken met de Suikerraffinaderij

Eind september ging de bietencampagne van start in Tienen. De aanlevering van de bieten gebeurt via de Bietenweg. Omdat de vrachtwagens en tractoren vaak voor modder in de straat zorgen en zij zelf in principe verantwoordelijk zijn voor de opkuis ervan, heeft de stad afspraken met de Tiense Suikerraffinaderij gemaakt. Eenmaal per maand zorgt het bedrijf voor de reiniging van de Bietenweg. Bij slecht weer wordt die frequentie verhoogd.

Contact