Vlaamse aanpassingspremie 65-plussers

Premie voor noodzakelijke aanpassing van de woning aan de lichamelijke gesteldheid van een inwonende 65-plusser.

 • Technische installaties of hulpmiddelen (vb. aangepaste badkamer/toilet, traplift, motor voor automatisering van rolluiken of garagepoort…)
 • Verbouwingen voor de toegankelijkheid (vb. vergroten deuropeningen, hellende vlakken…)

Voorwaarden

 • De aanvrager, partner of het inwonend gezinslid is ouder dan 65 jaar.
 • Er wordt gekeken naar het laatst gekende aanslagbiljet:
  - 1 aanvrager zonder persoon ten laste (PTL): € 31.550
  - 1 aanvrager met 1 PTL: € 44.160 (+ € 3.540/per bijkomende PTL)
  - 2 aanvragers: € 44.160 (+ € 3.510/PTL)
 • De aanvrager heeft de woning als hoofdverblijfplaats.
 • De 65-plusser mag op datum aanvraag geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, tenzij het een ongeschikte woning was die door hem/haar werd bewoond. 

Procedure

De premie wordt aangevraagd na uitvoering van de werken. Facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 2 jaar. In een periode van 10 jaar kan u maximaal 2 aanvragen indienen, maar niet voor werken van dezelfde categorie.

Aanvraagformulier zijn te verkrijgen bij het wooninfopunt of via www.wonenvlaanderen.be.

Meebrengen

Offertes en facturen van de werken en het aanslagbiljet van de personenbelasting van het derde jaar voor de aanvraag of recenter.

Bedrag

De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de werken, met een maximale tegemoetkoming van 1.250 euro. De kostprijs van de werken moet minstens 1.200 euro bedragen. Dit bedrag wordt uitbetaald na voorlegging van een factuur als bewijs van de gedane werken.

Contact