Hondenpoep

HondenpoepHondenpoep ontsiert jammer genoeg nog altijd het straatbeeld. Heel wat mensen ergeren zich aan het onwelriekend goedje dat men dikwijls onbewust aan de schoenen plakken heeft en waarmee men vloer en tapijt verder bestempelt. 

De beëdigde ambtenaren kunnen voor de vervuiling van het openbaar domein door hondenpoep een belasting heffen van 100 euro. Zowel de eigenaar van de hond als degene die er toezicht over heeft, zijn in overtreding.

 

Contact