Buitenschoolse en vakantieopvang

TintelDe vrijetijdsdiensten van de stad organiseren tijdens de vakantieperiode tal van activiteiten voor kinderen van 3 tot 16 jaar. Hou de jeugdwebsite en de sportwebsite in de gaten voor meer informatie. 

Voor voor- en naschoolse opvang op schooldagen en op woensdagnamiddag, alsook voor buitenschoolse opvang tijdens de schoolvakanties, kan je terecht bij de gezins- of groepsopvang. 

Contact