Zorg 24

Het project ‘24-uurs zorggarantie met zorgcoach’ heeft als doel het bestaande zorgaanbod van thuisverpleging en gezinszorg in de regio Tienen en Hoegaarden verder uit te breiden. Op die manier kan er voldoende hulp aangeboden worden voor en na de kantooruren, ‘s nachts en tijdens het weekend.

De uitbreiding bestaat onder meer uit flexibele gezinszorg (vroeg/laat en korte tijdsblokken), een nachtronde en nachtinterventie, crisisopvang, ergotherapie aan huis, professionele alarmopvolging, psychosociale ondersteuning, 24/24 permanentie, vrijwilligerswerk en een centrum voor dagverzorging en kortverblijf. Op die manier moet het mogelijk zijn de opname in een woonzorgcentrum met minimum 7 maanden uit te stellen.

Een onafhankelijke zorgcoach staat in voor de organisatie en de opvolging van de zorg voor zwaar zorgbehoevende personen. Hij werkt laagdrempelig vanuit een lokaal of regionaal dienstencentrum en is het aanspreekpunt van de zorgvragers. Bij het beheer van het zorgdossier werkt de zorgcoach nauw samen met de huisarts en andere disciplines in de thuiszorg.

Partners in dit project zijn:
WZC Sint-Alexius, Thuisverzorging in Solidariteit van het Gezin, Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, SEL/GDT Goal vzw, RDC Tienen – Liberale Mutualiteit van Brabant, LDC Tienen, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen vzw, PZ Broeders Alexianen afdeling ouderen met dementie, Solidariteit voor het Gezin vzw, Huisartsenkring Zuid-Oost Hageland, OCMW Tienen, stad Tienen, OCMW Hoegaarden en WZC Villa Hugardis, Seniorenraad Tienen en de Vlaamse Alzheimerliga vzw.

VWZC Sint-Alexius is de administratieve coördinator van het project.

Contact