Zomerterras en uitlenen parasol(s) - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

In de periode van 15 maart t/m 15 november '21 is het mogelijk om een zomerterras aan te vragen aan de hand van onderstaand aanvraagformulier.

Let op! De aanvraag wordt niet behandeld indien het volgende ontbreekt:

  • foto van de plaatsgesteldheid;
  • het inplantingsplan met vermelding van alle vereiste gegevens.

Daarnaast heb je als horeca-uitbater van een zaak gelegen op het grondgebied van Tienen de mogelijkheid om één of meerdere parasols ui te lenen bij de stad Tienen, onder de voorwaarden bepaald in het reglement betreffende het gebruik van parasols voor de uitbating van een terras. Gelieve jouw keuze aan te duiden op het aanvraagformulier.

Administratieve gegevens

Adresgegevens 1

Locatie van het terras indien deze verschilt van het adres van de zaak:

Adresgegevens 2

Vul de gegevens van de verantwoordelijke uitbater in:

Adresgegevens 3
Vraagt toelating tot inname van het openbaar domein: *

Uitlenen van één of meerdere parasols:

Ik wens een parasol (inclusief parasolvoet en beschermhoes) uit te lenen: *
Gewenste duurtijd huur: *

Verplichte bij te voegen bewijsstukken

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.