Zomeraanbod voor de jeugd in Tienen

29
april
2022
Advertentie_Tienen_Zomervakantie_2022_V4

De stadsdiensten en heel wat Tiense verenigingen en organisaties hebben een mooi vakantieaanbod klaarstaan. Een overzicht kan geraadpleegd worden op www.tienen.be/zomeraanbod. Inschrijven voor de activiteiten van de stad kan vanaf woensdag 11 mei ’22 om 15.30 uur.

Zomeraanbod vrijetijdsdiensten

Tijdens de zomervakantie voorziet Ferm (in opdracht van de stad Tienen) elke werkdag opvang voor de 2,5- tot 6-jarigen (instapklas t/m 3de kleuterklas) in het Vrijetijdscentrum. De 6- tot 12-jarigen (1ste t/m 6de leerjaar) kunnen zich uitleven op het Rakkersveld van maandag 4 t/m vrijdag 22 juli ’22 en van maandag 8 t/m vrijdag 26 augustus ‘22. In diezelfde periode is er voor tieners (13- tot 16-jarigen) tienerwerking pitt in het jongerenlokaal van het vrijetijdscentrum.

Inschrijven is mogelijk vanaf woensdag 11 mei ‘22 om 15.30 uur via www.tienen.be/zomeraanbod.

Taalspeelweken

6- tot 12-jarigen met een andere moedertaal dan het Nederlands, die een taalduwtje in de rug kunnen gebruiken, kunnen van maandag 25 juli t/m vrijdag 5 augustus ‘22 deelnemen aan de taalspeelweken. Al spelend en lerend wordt de kennis van het Nederlands gestimuleerd en kunnen de kinderen kennismaken met het vrijetijdsaanbod in Tienen. De inschrijvingen verlopen in overleg met de Tiense basisscholen.

Aanbod Tiense verenigingen

Naast het aanbod van de stad Tienen, hebben ook heel wat verenigingen en organisaties hun uiterste best gedaan om een mooi programma samen te stellen voor kinderen van alle leeftijden. Basketbal, circus, tennis, dans, zwemmen, STEM, jeugdkampen …. Een keuze maken uit het aanbod, kan online op www.tienen.be/zomeraanbod.

Contact