Zomeraanbod taalspeelweken

TaalspeelweekWat

De Taalspeelweken zijn er voor kinderen die thuis een andere thuistaal spreken dan het Nederlands. Al spelend en lerend wordt de kennis van het Nederlands op een impliciete manier gestimuleerd.

Het hoofddoel is om vooral via spelen en interactie de Nederlandse taal te stimuleren, maar ook gewoon een warme band aangaan met de kinderen, hen een fijne tijd bezorgen en hen laten kennismaken met het vrijetijdsaanbod in Tienen.

De coronamaatregelen die door de overheid worden opgelegd, worden nauwgezet opgevolgd. 

Voor wie

6- tot 12-jarigen (3de kleuterklas t/m 6de leerjaar), met een andere thuistaal dan het Nederlands.

Locatie

Rakkersveld, Torsinweg 12 in Tienen.

Wanneer

Van maandag 2  t/m vrijdag 26 augustus '21. Elke werkdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Prijs

Gratis.

Organisatie

Jeugddienst/Huis van het Kind stad Tienen.

Info en inschrijven

Inschrijven gebeurt via toeleiding van de Tiense basisscholen.

Contact