Woonzorgwijk Park Passionisten

Op een terrein van 3 ha nabij de Heilig Hartkerk op de Aarschotsesteenweg, ontwikkelen cv Huisvesting, de vzw Provincialaat der Broeders van liefde en de Broeders Alexianen een gemengde woonzorgwijk

Op het terrein komen 50 wooneenheden. De campus zal naast klassieke sociale woningen, ook ruimte bieden voor serviceflats of aanleunwoningen, woningen met een erkenning als psychiatrisch verzorgingstehuis, beschut wonen, een sociale werkplaats, een lokaal dienstencentrum, een kinderdagverblijf, een zorgkruispunt met zogenaamde breng- en haaldiensten, enz.

Een aantal wooneenheden wordt gebouwd volgens het principe ‘levenslang wonen’. Dit betekent dat ze mee kunnen groeien met de behoeften van hun bewoners. Verder worden er een aantal kangoeroewoningen voorzien waar gezinnen kunnen samenwonen met bejaarde ouders.

De wijk zal in hoofdzaak bewoond worden door niet-zorgbehoevende personen. Dit kunnen gezinnen zijn, maar ook alleenstaanden, valide ouderen, … Hierbij zal het parkconcept niet uit het oog verloren worden.

Ongeveer 80 % van de grond zal voor publieke ruimte bestemd worden. Vandaar ook de naam ‘Park Passionisten’. Het huidige klooster van de Zusters Passionisten maakte plaats voor een nieuw klooster van beperktere omvang.Woonzorgwijk Park PassionistenWoonzorgwijk Park Passionisten