Woonzorgcentrum Keienhof

Waar kan je ons bereiken?

Het WZC Keienhof is toegankelijk voor zorgbehoevende bejaarden van 65 jaar en ouder.

De directeur of de opnameverantwoordelijke staat in voor een warm en professioneel onthaal van de nieuwe resident. Familie en personeelsleden worden bij de opname betrokken.

Het woonzorgcentrum Keienhof heeft een erkenning voor 89 bedden.

In het centrum onderscheiden we twee zorgafdelingen: het Buitenhof is een open zorgafdeling met 50 eenpersoonskamers en 4 tweepersoonskamers, het Binnenhof is een gesloten zorgafdeling gericht op personen met dementie en beschikt over 20 eenpersoonskamers en 4 tweepersoonskamers. Daarnaast beschikt het woonzorgcentrum over drie bedden voor kortverblijf voor de tijdelijke opvang en verzorging van ouderen die zorg of toezicht nodig hebben.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Wie is wie?

Naam contactpersoon Telefoon
Jan Lambrechts (Afdelingshoofd / Coördinator juridische zaken stad en OCMW / Secretaris Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst ) 016 80 11 01 jan.lambrechts@tienen.be
Koen Borgers (Directeur ouderenzorg) 016 80 18 01 koen.borgers@tienen.be
Eddy Wullaert (Hoofdverpleegkundige) 016 80 18 10 eddy.wullaert@tienen.be
Karsten Pesch (Technisch assistent) 016 80 18 07
Inne Reniers (Maatschappelijk werker) 016 80 18 03 inne.reniers@tienen.be
Karla Willems (Maatschappelijk werker) 016 80 18 03 karla.willems@tienen.be
Evelyne Jacques (Deskundige onthaal en administratie) 016 80 18 08 evelyne.jacques@tienen.be
Ingrid Plu (Ergotherapeute) 016 80 18 04 ingrid.plu@ocmw.tienen.be
Nancy Paulis (Animator) 016 80 18 06 nancy.paulis@ocmw.tienen.be
Maro Hovhagimyan (Technisch assistent)