Winterterras tijdens de coronacrisis

Omdat het COVID-19 virus nog steeds extra veiligheidsmaatregelen vereist, heeft het stadsbestuur, ter ondersteuning van de lokale horeca, een nieuw reglement uitgewerkt waardoor de uitbaters ook voor de winterperiode een terras  kunnen aanvragen.

Om verdere besmettingen met het coronavirus te voorkomen zal de buitenruimte een belangrijke rol blijven spelen. Het stadsbestuur wil de horeca dan ook ondersteunen door hen, in de mate van het mogelijke, ook in de winter gratis gebruik te laten maken van het openbaar domein voor het plaatsen van een terras.

 

 

 

 

Procedure

Het indienen van een aanvraag kan via het aanvraagformulier met alle nodige bijlagen eraan toegevoegd.

De aanvraag wordt besproken met de politie, de brandweer en de afdeling publieke ruimte en gebouwen. Na advies wordt het dossier op de agenda van het college van burgemeester en schepenen geplaatst

Bedrag

Gratis (cfr. genomen maatregelen ter ondersteuning van de horeca tijdens de coronacrisis).

Regelgeving

- Stedelijk reglement voor winterterrassen dd. 24-09-2020

Contact

Contactpersoon